Kurzy vedené učitelem Ivanem Pomykaczem.

Představení operačního systému na bázi Linuxu. Instalace Debian GNU/Linuxu. Základní nastavení systému. Správa uživatelských účtů. Správa diskových oblastí, diskové kvóty. Nastavení síťových rozhraní.

Konfigurace a používání síťových služeb: DHCP, SSH, SAMBA, Apache, MariaDB/MySQL

Základy HW počítače: CPU, RAM, grafický subsystém, zobrazovací zařízení; vstupní a výstupní rozhraní.