Getting ready for English maturita exam 

Maturita Solutions Pre-Intermediate SB+WB

SB + WB Maturita Solutions Pre-Intermediate 3rd edition

Papírové produkty, jejich historie a současnost. Technologie výrob vláknin a papírových produktů.

1.O Výroby vláknin a papírových produktů

2.O Obalové materiály

Příprava papíroviny na výrobu papíru. Výroba P,K,L na PS.

Grammar and vocabulary U9 Maturita Solutions Intermediate

Sample worksheets for Seminar classes