oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli, organická chemie, biochemie

obecná a anorganická chemie

obecná, anorganická a organická chemie

obecná, anorganická a organická chemie

Obecná a anorganická chemie

Kovy rozdělení a významné kovy

Milí studenti,

V tomto kurzu se dozvíte základní informace o hliníku,železe, stříbru, zlatu, mědi, olovu, zinku a rtuti.

Prosím text kurzu si přečtěte, zapište do sešitů. Až se vrátíme do školy budu kontrolovat zápis. Průběžně se prosím učte. Po návratu do školních lavic rychle zopakujeme a napíšeme test.

Na konci jsou otázky, vypracujte odpovědi do sešitů. Odpovědi mi také napište na můj email cihmari@seznam.cz do 31.3.2020. Budu je hodnotit.

S přáním pevného zdraví vám, vašim blízkým

Cihlářová


Nekovy- uhlík,síra,fosfor

Milí studenti,

dnes spolu  probereme regulační bílkoviny tzv. biokatalyzátory.

Na konci přednášky jsou otázky k učivu, jejichž vypracování mi zašlete na email cihmari@seznam.cz do 31.3.2020. Odpovědi budu hodnotit, pokud mi nezašlete vypracované úkoly a neuvedete důvod neodeslání budu hodnotit nedostatečnou. Známky budou na školeonline.

Přeji vám , vašim rodičům a vašim blízkým pevné zdraví.

S pozdravem Cihlářová.

Milí studenti,

v kurzu se dozvíte něco o dalších nekovech síra, fosfor, dále probereme polokovy- křemík.


Kovy rozdělení kovů, významné kovy

KOVY- Rozdělení kovů, významné kovy-hliník, železo, měď, zlato, stříbro, olovo, zinek, rtuť